Vrijdag 17 april 2020 is het zonnestroom-systeem bij van Gendt Aardappelen in Bemmel opgeleverd.

Op twee schuren van deze akkerbouwer zijn door Tenten Solar Zonnepanelen BV totaal 465 zonnepanelen van 320 Wp aangebracht. Het systeem met een vermogen van 148,80 kWp levert jaarlijks ca. 127.000 kWh zonnestroom. De schuur aan de rechterzijde op de foto is in een eerder stadium door van Gendt zelf van een zonnestroom-systeem voorzien.

Als Lingewaard Energie zijn we bij het project betrokken geweest in verschillende rollen. Zo verzorgden wij het ontwerp, de constructietoets van het dak, de SDE+ aanvraag, de opstelling van het prestatiecontract, de selectie en aanbesteding van de installateur en de uitvoeringsbegeleiding en oplevering.

Met dit project heeft van Gendt een volgende stap gezet in de verduurzaming van de bedrijfsvoering.

Mensen met een slimme meter thuis kunnen meedoen met Grip op de rekening. Daarmee krijgt u veel inzicht in uw gas- en elektraverbruik, zelfs per kwartier. Daarmee kunt u zien wat aanpassingen in het elektriciteitsgebruik doen met uw energierekening. Het is dan gemakkelijk om te kijken bijvoorbeeld welke apparaten in huis veel verbruiken. En wanneer u gaat verbouwen of isoleren kunt u goed uw verbruik voor én na vergelijken. De waarde van +/- €25,- wordt voor het eerste jaar betaald door het Energieloket.

Het Energieloket beheert uw data, zodat u deze kunt inzien. Wij gebruiken de data om de effectiviteit van duurzaamheidsmaatregelen te verbeteren. De gegevens zijn nooit te herleiden naar uw adres of persoon. Meer informatie vindt u op de site van het energieloket.

Met de gemeente Lingewaard hebben we in februari goede afspraken gemaakt voor 2020 over onze
activiteiten. We hebben een aantal opdrachten gekregen, waar we met veel enthousiasme mee aan
de slag gaan. Dat zijn het organiseren van de dag van de duurzaamheid op 10 oktober en zes thema-
avonden. Ook hebben we budget gekregen voor het blijven uitvoeren van het energieloket.
Daarnaast heeft de gemeente bij het rijk subsidie aangevraagd en gekregen voor een apart
programma energiebesparing; Lingewaard doet wat! Op de site van het energieloket vindt u daar
meer informatie over. We werken hierin samen met Avalon Advies, de werkgroep Duurzaam
Zilverkamp en de gemeente.
We weten nog niet hoe Covid-19 al onze activiteiten zal beïnvloeden, we houden u op de hoogte.
Vooralsnog gaan het energieloket en de bijeenkomsten niet door.

Afgelopen schrikkeldag is een delegatie van Lingewaard Energie aangeschoven bij een gesprek tussen selecte vertegenwoordigers van de Lingewaardse politiek en John Verheijden, de coördinator van Zutphen Energie. Een inspirerende ochtend, waarop we leerden dat een energie-coöperatie zich best sociaaleconomische ambities mag aanmeten. Bijvoorbeeld door sterk in te zetten op lokaal geproduceerde energie en op betrokkenheid van de eigen installateurs. Maar ook door samen met de betrokken instanties ook arme huishoudens te helpen zuinig met energie om te gaan. Door veel energie te steken in het opbouwen en onderhouden van haar netwerk in de Zutphense samenleving, draagt Zutphen Energie bij aan sociale samenhang.

Loop bij een bezoekje aan Zutphen ook eens binnen bij de Energiewinkel (Overwelving10). Dank aan John voor het inspirerende verhaal en aan GL voor de uitnodiging.