Afgelopen winter hebben adviseurs van Lingewaard Energie met groepen, wandelingen gelopen met een warmtebeeldcamera. Deelnemers waren positief over het inzicht dat de camera geeft. Komende winter gaan we weer nieuwe wandelingen organiseren. Heeft u interesse? Na de zomer communiceren we via het Energieloket over de aanpak en de aanmeldingen.

De werkgroep Groen, Klimaat en Spelen uit Huissen-Zand heeft in mei een goed bezochte Energyparty georganiseerd.  

Lingewaard Energie en het Energieloket hielpen mee, door LEDpakketten uit te delen en een presentatie te houden over subsidies. Voorzitter Edzo Oosterhuis hield een presentatie over de verduurzaming van zijn woning, die ook in de wijk staat