Protocol

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  

Coöperatie Lingewaard Energie U.A.

 

Datum: 15 december 2018

Coöperatie Lingewaard Energie U.A. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit protocol.

Coöperatie Lingewaard Energie U.A. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) stelt.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Tenaamstelling: voornaam, achternaam, tussenvoegsel.
 • Biologische en geboorte gegevens: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, familie.
  In geval van minderjarige relaties, leggen we ook altijd de gegevens van de wettelijke vertegenwoordiger vast.
 • Contactgegevens: straat, postcode, woonplaats, land, provincie, e-mailadressen, telefoonnummers, webadressen, social media-acounts.
 • Bankgegevens: IBAN, BIC, tenaamstelling rekening, plaats rekening.
 • Participaties en/of deelnemingen in projecten van Coöperatie Lingewaard Energie U.A..

 

We onderscheiden een viertal categorieën betrokkenen van wie we persoonsgegevens verwerken:

 • Belangstellenden, leden, vrijwilligers, klanten, leveranciers en andere relaties van Coöperatie Lingewaard Energie U.A.
 • Participanten in projecten van Coöperatie Lingewaard Energie U.A.
 • Contacten bij publieke instanties, zusterorganisaties, concurrenten, relaties die zich hebben aangemeld voor een nieuwsbrief en relaties die een formulier hebben ingevuld.
 • Personen die de coöperatie wil werven als directe betrokkene van de organisatie en personen die een historisch verband met de organisatie als oud-leden, overledenen, oud-personeelsleden, oud-vrijwilligers, ex-klanten en ex-leveranciers.

 

Contactmomenten die we vastleggen:

Wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail, bewaren we deze contactinformatie bij uw persoonsgegevens. Op deze manier kunnen we u op een later moment beter van dienst zijn.

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken:

 • Aangaan van een lidmaatschaps- of donateursovereenkomst met relaties.
 • Aangaan van een overeenkomst met relaties voor financiële participatie in een project.
 • Samenwerken aan activiteiten en in een van de samenwerkingsverbanden (het bestuur, werk- of klankbordgroepen) van de coöperatie.
 • Het informeren van belangstellende relaties over de projectontwikkelingen en activiteiten van de coöperatie.
 • Het contact onderhouden en samenwerken met organisaties en personen ten bate van onze activiteiten en de ontwikkeling van projecten.

 

Waar worden persoonsgegevens opgeslagen

Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Om uw privacy te waarborgen, zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Voor de gegevens die buiten de EU worden verzonden, werken we uitsluitend met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Bent u lid (geweest) van onze coöperatie of participant in een van onze projecten? Dan bewaren we uw gegevens tot 7 jaar na de laatste financiële transactie (bv. betaling lidmaatschap, uitkering rendement). Dit is van belang voor onze financiële verantwoording.
Bent u donateur (aspirant-lid) of belangstellende van onze coöperatie (bv. geabonneerd op onze nieuwsbrief), dan verwijderen we uw persoonsgegevens direct na afmelding uit ons systeem.
De persoonsgegevens van overige relaties verwijderen we na afmelding (bv. voor de nieuwsbrief) of op verzoek uit ons systeem, tenzij met deze relatie in de afgelopen 7 jaar nog een financiële transactie heeft plaatsgevonden.

 

Verstrekking aan derden:

 • Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.
 • Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Cooperatie Lingewaard Energie U.A. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we geen individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te laten wijzigen of een verzoek in te dienen om een overzicht te ontvangen van alle aan u gerelateerde gegevens die wij hebben geregistreerd.
Voor vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Als u op de hoogte wilt blijven van de projecten en activiteiten van onze coöperatie, kunt u zich inschrijven voor de Lingewaard Energie nieuwsbrief. We registreren dan uw naam en e-mailadres om uw verzoek uit te voeren.
We bewaren uw gegevens totdat u zich weer afmeldt voor de nieuwsbrief.
Bij iedere nieuwsbrief die u ontvangt zit een mogelijkheid om u weer af te melden.

 

Website

Via formulieren op onze website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief, activiteiten (zoals Algemene Ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten). De gegevens die u met ons deelt via deze formulieren, bewaren we in onze administratie, met in achtneming van eerder genoemde bewaartermijnen.

 

Vragen of opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.