Als Lingewaard Energie adviseren wij particulieren, verenigingen en stichtingen niet alleen over de juiste keuze van een zonnestroom-systeem, maar ook over de keuze van de installateur. Dit is nodig omdat veel bedrijven zich op de markt presenteren als zonnestroom-installateur. Naar schatting tussen de 1.000 en 1.500 bedrijven. En niet elk bedrijf is daarvoor gekwalificeerd. Vaak zie je dat bedrijven “zonnepanelen er even bij doen”. Dat het daarbij mis kan gaan hebben we zelf ervaren bij een aantal projecten waar wij later zijn bijgehaald voor een second opinion.
Een paar voorbeelden die wij in de praktijk zijn tegen gekomen:

 • Aansluitkabels van zonnepanelen die los op een plat dak lagen, soms in waterplassen, of over een scherpe rand van een paneel liepen;
 • Aansluitkabels van zonnepanelen die los op een plat dak lagen, soms in waterplassen, of over een scherpe rand van een paneel liepen;
 • Aansluitkabels die in een lus lagen, en bij indirecte blikseminslag in de omgeving een gevaar voor omvormers en panelen vormen;
 • Dunne aansluitkabels, waardoor onnodig veel verliezen optreden;
 • Zonnepanelen die op momenten van de dag geheel of gedeeltelijk in de schaduw van dakkapellen, schoorstenen, pijpen of elkaar lagen (minder opbrengst);
 • Zonnepanelen op een plat dak die onder een te geringe hellingshoek lagen, en daardoor snel vervuilden (minder opbrengst);
 • Zonnepanelen op een schuin pannendak die met te weinig panhaken zijn vastgezet (tenminste elke 60 cm moet een panhaak zitten!);
 • Zonnestroom-installaties met een te kleine omvormer;
 • De omvormer is niet geplaatst in een koele, geventileerde ruimte;
 • Dakconstructie niet gecontroleerd op extra belasting zonnepanelen;
 • Schema van de installatie ontbreekt

Om dit soort problemen te voorkomen adviseren wij om bij voorkeur met een Zonnekeur-installateur in zee te gaan. In heel Nederland hebben slechts 33 van de meer dan 1.000 bedrijven dit certificaat. Twee jaar geleden hebben we alle bedrijven binnen Lingewaard die zonnestroom-systemen installeren gevraagd dit keurmerk te gaan halen. Op dit moment beschikt In Lingewaard alleen Hans van ’t Hullenaar over het Zonnekeurmerk: in Over-Betuwe is dat Atama Solar Energy. Deze gecertificeerde installateurs zullen ook bij de montage van zonnestroom-systemen de vereiste veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Want ook daar wordt vaak de hand mee gelicht.

Op 3 December werd op de politieke avond de beleidsnota Duurzaamheid behandeld. Lingewaard Energie heeft gebruik gemaakt van het spreekrecht om aan te dringen op aanscherping van het beleid. Er moet snel en voortvarend gehandeld worden om de uitstoot van broeikasgassen stoppen, over te schakelen op lokale duurzame energiebronnen en daarmee verdere opwarming van de aarde te stoppen. De tekst van ons pleidooi zoals voorgedragen door Paul Benders is hier te downloaden.

Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit vormen een van de grootste bedreigingen voor onze planeet. Klimaatwetenschappers waarschuwen al tientallen jaren dat door de uitstoot van kooldioxide (CO2) bij de verbranding van fossiele brandstoffen het gehalte aan CO2 in de atmosfeer sterk toeneemt, waardoor de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt. Nu al bijna 1 graad. Dit lijkt weinig, maar dezelfde klimaatwetenschappers geven aan dat een stijging van 2 graden zal leiden tot een onomkeerbaar proces waarbij de gemiddelde temperatuur verder gaat stijgen. Hierdoor smelten de ijskappen en stijgt de zeespiegel. Ook zullen gebieden op aarde te maken krijgen met extreme droogte of hevige neerslag. Met alle gevolgen voor onze woongebieden en voedselvoorziening. Zover mogen we het niet laten komen!

Om de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde tot maximaal 2°C te beperken is in 2050 een CO2-reductie van -80% (t.o.v. 1990) nodig. De Europese Unie heeft dat doel in een roadmap overgenomen. Nederland zal bij het huidige beleid niet verder komen dan -18% in 2020, waarmee we niet op koers liggen!

Begin december vindt in Parijs de belangrijke VN Klimaatconferentie plaats. Als Lingewaard Energie vinden wij dat deze conferentie alleen geslaagd is als alle landen zich verplichten verregaande maatregelen te treffen ter beperking van de CO2 uitstoot, zodat de grens van 2°C niet overschreden wordt.

We worden in deze opvatting steeds meer gesteund.

De Nederlandse overheid moet de uitstoot van broeikasgassen sterk terugdringen. De uitstoot van CO2 moet in 2020 met 25% zijn gereduceerd t.o.v. het jaar 1990.
Dat heeft de rechter in Den Haag op 24 juni 2015 besloten in de ‘klimaatzaak‘ die Urgenda en 900 mede-eisers hadden aangespannen tegen de Nederlandse overheid.
De rechter stelde vast dat de overheid haar burgers moet beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen.
Een historische uitspraak, waar wij als Lingewaard Energie heel blij mee zijn.
Het vormt een steun in de rug voor ons om de uitstoot van CO2 ook in Lingewaard drastisch te verlagen, enerzijds door energiebesparing en anderzijds door het vervangen van fossiele brandstoffen door duurzame energiebronnen.