Direct na ontvangst van de Omgevingsvergunning voor het Drijvend Zonnepark Lingewaard hebben we op 1 april 2016 een aanvraag voor SDE+ subsidie ingediend. Dit betreft een subsidie voor de exploitatie van het zonnepark voor een periode van 15 jaar. Door overtekening van het beschikbaar gestelde budget, met name door subsidieaanvragen voor biomassa bijstook in kolencentrales en projecten met geothermie, heeft slechts 1 op de 6 zon-PV- projecten een beschikking gekregen. Helaas hoorde ons project daar niet bij. In het najaar is er een tweede kans, waar wij vol voor zullen gaan.
De SDE+ subsidie is nodig om een sluitende Business Case voor het zonnepark te krijgen.

Energiek Lingewaard, een coproductie van Lingewaard Energie en Het-Energiecollectief Lingewaard, organiseert informatieavonden over energiebesparing en duurzame energieopwekking. Na de druk bezochte avond in Bemmel afgelopen februari, gaan we deze keer naar Haalderen. U bent van harte uitgenodigd!

Er is weer een belangrijke stap gezet voor het realiseren van ons drijvend zonnepark....

Hoe leuk is het als je twee projecten van Lingewaard Energie bij elkaar kan brengen? De cirkel is wat ons betreft rond als Gerard Visser met de warmtebeeldcamera naar een deelnemer van het energiebesparingsproject ‘De knop om’ gaat!
Na afloop van het eerste stookseizoen won Hans Pinta met de kennisquiz een opname met de warmtebeeldcamera van Lingewaard Energie. Hans is al een topper met besparen want hij had tijdens het besparingsprogramma, samen met zijn gezin, ruim 35% bespaard op gas en elektra! En nu hebben de opnames hem nog meer inzichten gegeven.
Lingewaard Energie is blij met de nieuwe aanschaf van de warmtebeeldcamera. Gerard Visser heeft zich verdiept in het gebruik van deze camera en is daarnaast in staat de foto’s te analyseren en zo mensen inzicht te geven in de mogelijkheden maatregelen te treffen om energie te besparen.
De onderstaande opname is gemaakt van het huis van Hans Pinta en je ziet duidelijk een gele vlek onder het raam. Aan de binnenkant van het huis zit op die plek de radiator en de warmte die daarvan afkomt gaat gedeeltelijk naar buiten. Dit leidt tot extra warmteverlies, dus meer energieverbruik en kan eenvoudig worden aangepakt door radiatorfolie toe te passen.

Wilt u ook een opname van uw huis om meer inzicht te krijgen? Word dan vooral lid van Lingewaard Energie voor € 20,00 per jaar en u krijgt een opname met de warmtebeeldcamera hierbij aangeboden!