Bron; Grafiek van de dag, Martien Visser op twitter, 6 en 7 mei

De huidige maatregelen tegen het Corona-virus, zorgen voor een lagere CO2-uitstoot. Wetenschappers hebben berekend dat de dagelijkse uitstoot begin april 17% lager was dan vorig jaar. Ze schatten in dat over heel 2020 wereldwijd tussen 4% en 7% minder zal worden uitgestoten. Als deze afname doorzet, zou de opwarming van de aarde komende decennia beperkt blijven tot 1,5 graad Celsius.
Martien Visser (Lector Energietransitie Hanzehogeschool) heeft in dit figuur de verminderde uitstoot samengevat voor Nederland. De oranje balkjes geven de afname aan CO2-uitstoot weer per maand.

Voor meer informatie klik de volgende links :