Lingewaard Energie kiest samen met de gemeente kandidaten die in aanmerking komen voor de jaarlijks uit te reiken Duurzaamheidsprijs. Vorig jaar heeft Lingewaard Natuurlijk deze prijs uit handen van wethouder A. Slob in ontvangst genomen. 
De Stichting Lingewaard Natuurlijk (SLN) is een organisatie met ca. 145 vrijwilligers die zich sterk maakt voor het behoud van natuur en landschap in Lingewaard. Elk jaar worden diverse activiteiten verricht waar onder het onderhoud van knotwilgen, hoogstamfruitbomen en heggen. Maar ook worden uilen en vleermuizen geteld en beschermd door het ophangen van nestkasten, vaak in samenwerking met of in opdracht van betrokken partijen. 


Door het planten van bomen met schoolkinderen wordt een bijdrage geleverd aan de uitbreiding van het bomenbestand in de gemeente, zo belangrijk voor de opname van CO2 uit de lucht, de productie van zuurstof en voor schaduwplekken. 
De thuisbasis van SLN is de Veldschuur in Bemmel, een duurzaam herbouwde boerenschuur, voorzien van zonnepanelen, ledverlichting en Solartubes voor daglichttoetreding in de binnenruimte. De ruimte is voorzien van een vloerverwarming, aangesloten op een bodem-water-warmtepomp. 
Wij van Lingewaard Energie hebben vaker van deze Veldschuur gebruik gemaakt voor onze bijeenkomsten. Bestuursleden van Lingewaard Energie en Lingewaard Natuurlijk hebben onlangs overleg gevoerd over een mogelijke verdere samenwerking bij een aantal projecten. 
Zo staat op het lijstje van onze commissie Communicatie de wens om een thema-avond te organiseren over het planten van bomen omdat deze een rol hebben in het CO2-neutraal maken van onze gemeente. En wie kun je beter vragen om hierin adviezen te geven dan Lingewaard Natuurlijk. 
Verder staat op het verlanglijstje van Lingewaard Energie de aanleg van kleinere zonneparken. Maar hoe kunnen we zonneparken inrichten op een manier die zowel meer energie als een hogere biodiversiteit oplevert? Ook dan denken wij dat het goed is om hierbij Lingewaard Natuurlijk te vragen om mee te denken over de inrichting. 
De besturen van beide organisaties hebben geconcludeerd dat een verdere samenwerking op beider aandachtsgebieden voordelen op zal leveren voor de toekomst van onze gemeente.