Met de gemeente Lingewaard hebben we in februari goede afspraken gemaakt voor 2020 over onze
activiteiten. We hebben een aantal opdrachten gekregen, waar we met veel enthousiasme mee aan
de slag gaan. Dat zijn het organiseren van de dag van de duurzaamheid op 10 oktober en zes thema-
avonden. Ook hebben we budget gekregen voor het blijven uitvoeren van het energieloket.
Daarnaast heeft de gemeente bij het rijk subsidie aangevraagd en gekregen voor een apart
programma energiebesparing; Lingewaard doet wat! Op de site van het energieloket vindt u daar
meer informatie over. We werken hierin samen met Avalon Advies, de werkgroep Duurzaam
Zilverkamp en de gemeente.
We weten nog niet hoe Covid-19 al onze activiteiten zal beïnvloeden, we houden u op de hoogte.
Vooralsnog gaan het energieloket en de bijeenkomsten niet door.