Voor particulieren die zonnepanelen op hun woning of schuur willen plaatsen zijn er diverse mogelijkheden voor de financiering :

 

 1. Financiering uit eigen vermogen (spaargelden)
 2. Financiering met ‘groene leningen’ , waarvan de rente fiscaal aftrekbaar is. Afhankelijk van het belastbaar inkomen kan 37%, 42% of 52% worden afgetrokken. Voorbeelden van deze 'groene leningen'zijn :
  a. Rabo groenfinanciering: minimaal € 2.500, rentepercentage 5 à 6%, in 15 jaar aflossen.
  b. Green Loans ABN Amro: minimaal € 5.000, maximaal € 50.000, rentepercentage 5,5%, looptijd 5 tot 15 jaar, terugbetalen voor 76e verjaardag, aanvrager moet 21 jaar of ouder (< 69 jaar) zijn.
  c. Duurzaamheidslening gemeente (niet beschikbaar in Lingewaard): minimaal € 2.500, maximaal € 15.000, looptijd 10 jaar tot € 7.500, looptijd 15 jaar van € 7.500 tot € 15.000, rentevast, rentepercentage 3% lager dan marktrente (= 5,5 tot 6%).
 3. Tweede hypotheek nemen of meefinancieren in nieuwe hypotheek.
 4. Koop van zonnepanelen via eigen energieleverancier, waarbij een lening wordt afgesloten met de energieleverancier. Door dezelfde voorschotbedragen per maand te blijven betalen, wordt de rente en aflossing van de lening betaald met het bedrag dat overeenkomt met de besparing die de panelen opleveren. Zodra de lening is terugbetaald, wordt de besparing in mindering gebracht op de energierekening.
 5. Crowdfunding: De website www.zonnepanelenvoorelkaar.nl (een initiatief van Natuur en Milieu) brengt particulieren die zonnepanelen willen èn particulieren die willen investeren in zonnepanelen bij elkaar. De kredietwaardigheid van de geldaanvrager wordt beoordeeld door Geldvoorelkaar.nl, een bestaand platform voor crowdfunding. Die instantie geeft een risicocijfer en een adviespercentage voor de rente. Rentepercentages van 5 tot 10% zijn gangbaar. Voor de bemiddeling betaalt de kredietaanvrager € 75 administratiekosten en eenmalig 3% over het totale bedrag.
 6. Voor particulieren met een eigen BV kan aanschaf via de BV interessant zijn. 41,5% van de investering kan onder de Energie Investerings Aftrek (EIA) in mindering worden gebracht op de fiscale winst. Dat bespaart zo’n 10% belasting bij een BV en 20% bij een VOF, maatschap of eenmanszaak. Als je in dat jaar niet meer dan 54.324 euro geïnvesteerd hebt in je bedrijf, kun je nog eens 28% aftrekken van je winst, een besparing van respectievelijk zo’n 7 en 14,5%. Vervolgens kun je gebruik maken van de regeling Tijdelijke Willekeurige Afschrijving (TWA) en de investering binnen 2 jaar afschrijven. Dat levert respectievelijk besparingen op van 25% en 52%.

Subsidiemogelijkheden:
De subsidiepot voor het jaar 2013 van de overheid voor stimulering van particulieren om te komen tot aanschaf van een zonne-energiesysteem (zie www.Agentschap.nl ) is sinds augustus leeg. Onzeker is of er voor 2014 een vervolg gaat komen op deze subsidieregeling.

Wilt u zonnepanelen op uw huis, schuur of bedrijfsgebouw plaatsen, maar heeft u geen idee of het pand geschikt is ?

De Zonatlas is een topografische kaart waarop alle woningen en gebouwen in de provincie Gelderland zijn aangegeven. In één oogopslag is te zien is welke daken geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie. Daarbij is rekening gehouden met hellingshoek, oriëntatie en aanwezigheid van objecten die schaduw kunnen veroorzaken.

Voor de woningen in de gemeente Lingewaard moet u gaan naar de website: www.zonatlas.nl/lingewaard.

 Kleurcodering zonatlas

 

Hoe werkt de Zonatlas?

De Zonatlas werkt eenvoudig. Vul uw adres in en u ziet direct aan de kleur van uw woning of uw dak zeer geschikt (groen), geschikt (geel) of minder geschikt (rood) is voor het opwekken van zonne-energie.

Heeft u een geschikt dak, klik dan op uw dak, selecteer een dakdeel en u krijgt direct antwoord op de volgende vragen:

-      Hoeveel zonnepanelen (in m2 en totaal nominaal vermogen in kWp) kunnen op dit dakdeel worden aangebracht?

-      Welke investering (in €) is daarmee gemoeid?

-      Welke jaarlijkse opbrengst (in kWh en €) hebben deze zonnepanelen?

-      Hoeveel CO2 uitstoot wordt per jaar voorkomen door de zelf opgewekte zonnestroom?

-      Na hoeveel jaren heb ik mijn investering terugverdiend?

De Zonatlas is interactief. U kunt ook naar eigen ontwerp zonnepanelen plaatsen op uw dak, en krijgt dan eveneens antwoord op de hiervoor gestelde vragen.